قالب جوملاهم‌اكنون، گروه طراحي خليلان رسانه با در اختيار داشتن تيم تحليلگر و مشاور در کنار مهندسين نرم‌افزار و طراحان و گرافيست ها بعنوان يكي از بزرگترين مجموعه‌هاي ارائه دهنده قالب جوملا فارسي در ايران بر اساس آخرين تكنولوژي در طراحي قالب جوملا مشغول به فعاليت مي باشد.


محصولات گروه طراحي خليلان رسانه :