در این اموزش قصد داریم که با استفاده از css3 متن سایه دار و سه بعدی را ایجاد کنیم .

برای این مورد باید از کد زیر استفاده کنیم و البته با تغییرات دلخواه نیز می توانیم رنگ سایه ها متن را تغییر دهیم .

text-shadow:  1px 0px #eee, 0px 1px #ccc,
        2px 1px #eee, 1px 2px #ccc,
        3px 2px #eee, 2px 3px #ccc,
        4px 3px #eee, 3px 4px #ccc,
        5px 4px #eee, 4px 5px #ccc,
        6px 5px #eee, 5px 6px #ccc,
        7px 6px #eee, 6px 7px #ccc,
        8px 7px #eee, 7px 8px #ccc,
        8px 8px #eee;


نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید